Skip to main content

Table 1 Methylation-specific PCR (MSP) primers used in the present study

From: Aberrant DNA methylation of drug metabolism and transport genes in nodular goiter

Genes

Allele

Forward (5'→3')

Reverse (5'→3')

Length (bp)

Annealing temperature (°C)

ABCB1

M

CGAGGAATTAGTATTTAGTTAATTCGGGTCGG

ACTCAACCCACGCCCCGACG

95

60

 

U

TGAGGAATTAGTATTTAGTTAATTTGGGTTGG

ACTCAACCCACACCCCAACA

95

57

ABCB4

M

GGTAAGAGCGGTAGGTTGC

GAAAAACGCCTACCGTTACA

121

59

 

U

GGTAAGAGTGGTAGGTTGT

AAAAAACACCTACCATTACA

121

55

ABCG2

M

ATTTGTGCGTTAGCGTTTTC

CTCCGAAATCGAACGAAATA

149

59

 

U

GTAATTTGTGTGTTAGTGTTTTT

CCTCCAAAATCAAACAAAATAAA

149

57

CYP1A1

M

TCGGCGTACGTAAGTTAGTC

AAACACAAAAATCCGACGA

113

59

 

U

GTTGGTGTATGTAAGTTAGTT

AAAACACAAAAATCCAACAA

113

56

CYP1B1

M

CGCGTTTTTAAGTCGAGC

ACCCACGTTTCCATTATACG

125

58

 

U

GGGTGTGTTTTTAAGTTGAGT

ACCCACATTTCCATTATACAATA

125

56

CYP24A1

M

ATGTTTTGAGGTTGTCGC

AAAATCGAAACTTAACGATTCT

140

57

 

U

TTAATGTTTTGAGGTTGTTGT

AAAATCAAAACTTAACAATTCTAAA

140

55

CYP27B1

M

TTAGAGTGTTTTATCGCGTTC

CTCGTATAACCTCGACAACC

164

58

 

U

TTTTTAGAGTGTTTTATTGTGTTT

AACTCATATAACCTCAACAACCC

164

55

CYP39A1

M

TAATGTAGTTCGTCGGGTTTC

AACCAACGCGAAAAAAATAC

152

59

 

U

GGGTAATGTAGTTTGTTGGGTTTT

CAACCAACACAAAAAAAATACAA

152

57

SLC1A2

M

AGTTGAAGCGGGTGTTTC

GAAATAAAACGCAAACGACC

110

58

 

U

AGTTGAAGTGGGTGTTTT

AAAATAAAACACAAACAACC

110

57

SLC19A3

M

GTTTGGACGTTCGGATTC

CGCGACTATCGAATAAATCC

114

57

 

U

AAGGTTTGGATGTTTGGATTT

ACCCACAACTATCAAATAAATCC

114

55

SLC26A2

M

GAGGTGGTCGATCGTAAAC

CGTAACGTTAACTCCTCCG

139

59

 

U

AAAGAGGTGGTTGATTGTAAAT

TCCATAACATTAACTCCTCCAC

139

57

  1. M, mehthylation-specific primers; U, unmenthylation-specific primers